İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
PAL Politika Analiz Laboratuvarı

EKİBİMİZ

ED
 

Emin Dedeoğlu, Yönetici Ortak

Emin’in deneyimi ve mesleki ilgisi genel olarak “kamu yönetişimi”,  özellikle kamu mali yönetimi, kamu reformu, kamu idaresi, yerel ve bölgesel kalkınma, yolsuzlukla mücadele ve kapasite gelişimi alanlarındadır. Dedeoğlu, daha önce Türkiye’nin en büyük bağımsız düşünce kuruluşlarından olan Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV)’ın 2004 yılında kuruluşunda yer almış olup bu tarihten 2017 yılı Nisan ayına kadar bu vakfın Yönetişim Programı Direktörlüğü’nü yürütmüştür. Bu görevi sırasında yönetişim alanında, yolsuzlukla mücadeleden yerelleşmeye, maliye politikasından sosyal entegrasyona çeşitli konularda araştırma ve faaliyetler yürütmüştür.  Ayrıca birçok projede takım lideri veya kıdemli uzman olarak çalışmıştır.


Emin meslek hayatına Hazine Müsteşarlığı’nda başlamış ve çeşitli görev ve birimlerinde 25 yılın üzerinde çalışmıştır. 1999 yılında, 4 yıl boyunca Vekil İcra Direktörü ve İcra Direktörü danışmanı olarak çalıştığı  Dünya Bankası’nda görevlendirilmeden önce Hazine’de Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünde Daire Başkanı (1993-1995), Genel Müdür Yardımcısı (1995-1997) ve Genel Müdür (1997-1999) olarak görev yapmıştır. Dedeoğlu 1989-1991 yılları arasında geçici olarak Özelleştirme İdaresinde (Kamu Ortaklığı İdaresi) Özelleştirme Daire Başkanı olarak çalışmıştır.


Dedeoğlu, Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nden  Siyaset Bilimi eğitimi almış sonrasında ABD’nin Boston şehrindeki Northeastern Üniversitesinde Ekonomi alanında master programını bitirmiştir.SP
 

M. Sefa Pamuksuz, Yönetici Ortak

Sefa, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT'ler), kurumsal yönetişim ve kamu mali yönetimi konularında bilgi sahibi ve bunlara yönelik olarak düzenleme, finansman, bütçeleme, izleme ve raporlama alanlarında deneyimlidir.  Sefa Pamuksuz, çeşitli kapasitelerde Türk Hazinesi’nde 25 yıllık tecrübeye sahiptir; G20 Altyapı ve Yatırım Çalışma Grubu’nun Koordinatörü ve G20 / OECD Kurumsal Yatırımcılar ve Uzun Vadeli Yatırımlar (IIWG) Görev Gücü Başkanı olarak görev yapmıştır. Sefa Pamuksuz, ayrıca Dünya Bankası Grubu'nda Türkiye İcra Direktör Vekili olarak görev yapmıştır. 1998 ve 2010 yılları arasında OECD Kamu Sermayedarlığı ve Özelleştirme Uygulamaları Çalışma Grubu’nun aktif üyesiydi.


Sefa KİT’lere, tarımsal destek kurumlarına, sosyal güvenlik kurumlarına ve kamu bankalarına yapılan cari ve yatırım transferlerini içeren Türkiye KİT Bütçesi’ni uygulamıştır. Hazine kariyeri boyunca Türkiye'de kamu finans kurumları, enerji, tarım, sağlık, sosyal güvenlik sektörleri ve iş piyasaları ile ilgili sektörel reform çalışmalarına katıldı. Çeşitli kamu finansmanı yönetim projelerinde çalıştı ve ayrıca halen IMF FAD için PFM uzmanıdır.  Kıbrıs, Mozambik, Laos, Jamaika ve Ürdün hükümetlerine kamu mali yönetimi ve KİT’ler konusunda teknik yardım sağladı.


Bir mali müşavir (CPA) olan M. Sefa Pamuksuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü’nde dört yıllık lisans eğitimini tamamlamıştır ve Boston Koleji’nden MSF derecesine sahiptir. Sefa, gönüllü olarak ODTÜ öğrencilerine kariyer danışmanlığı yapmaktadır. İngilizce bilmektedir. Sefa PAL çalışmalarına Kamu Maliyesi, Uzun Vadeli Yatırımlar, Kurumsal Yönetişim ve KİT’ler konularında katkı vermektedir.EK


 

H. Emre Koyuncu, Yönetici Ortak

Emre şehirler, yerel yönetimler, bölgesel kalkınma, iyi yönetişim ve stratejik yönetim konularındaki PAL çalışmalarına katkı sağlamaktadır.


20 yılı aşan bir süre Emre Istanbul ve Ankara’da Türkiye’nin seçkin iki sivil toplum kuruluşunda çeşitli görevlerde bulundu. 1996 yılında Habitat Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı ve sekiz yıl boyunca yönetiminde bulundu, 2005-2017 yılları arasında ise TEPAV yönetişim ekibinde program yöneticisi ve son olarak şehir çalışmaları program direktörü görevlerini yürüttü. Kariyeri boyunca uluslararası kuruluşlar, merkezi ve yerel yönetimlerle birlikte çalışma imkânı bulduğu çeşitli araştırma ve danışmanlık projelerinde kilit uzman, proje yöneticisi, eğitmen gibi pozisyonlarda görev yaptı. Emre, iyi uygulama olarak uluslararası düzeyde kabul görmüş üç katılım aracının (vatandaş karnesi, katılımcı bütçeleme, müzakereli tercih konferansları) Türkiye’ye tanıtılmasında, tasarımında ve ilk uygulamalarında yer aldı.  


Emre Galatasaray Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’nden lisans ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yöneticiler için MBA programında yüksek lisans diplomasına sahiptir.
OE


 

Ömür Enes, Yönetici Ortak

Ömür, PAL bünyesinde etkinlik yönetimi, bütçeleme, finansman, organizasyon, mali ve idari yönetim konuları ile ilgilenmektedir.

Ömür Enes, PAL takımına katılmadan önce Şubat 2016 – Mayıs 2017 tarihleri arasında TED Üniversitesinde, 2004 – 2016 yılları arasında Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfında, Genel Sekreter olarak görev yaptı. 1998 – 2004 yılları arasında özel sektörde pazarlama ve satış konularında çeşitli görevler üstlendi.


Çalışma hayatı süresince Türkiye’nin çeşitli illerinde, İsrail, Filistin ve Amerika’da yürütülen faaliyetler kapsamında yüze yakın etkinlik, kongre ve çalıştayın organizasyon ve yönetiminde görev aldı. Bölgesel Kalkınma ve Anayasa konularında geniş katılımlı müzakereli tercih toplantılarının gerçekleşmesinde katkı sağladı. Çalıştığı kurumların idari ve mali yönetimi, kurumsal yapının geliştirilmesi, kurum yapılanmasının geliştirilmesi konularında sorumluluk üstlendi.


Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi yüksek lisansı, Çankaya Üniversitesi İşletme Bölümü lisans derecelerine sahiptir.
EC
 

Esen Çağlar, Yönetici Ortak

Esen, Sanayi Politikası ve Rekabet Gücü, Bölgesel ve Kentsel Ekonomik Kalkınma konularındaki uzmanlığıyla, ekonomik kalkınma sorunlarına yönelik çok disiplinli yaklaşımlar ile ilgilenmektedir.


Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) gibi çok taraflı uluslararası kuruluşlarda çalışan Esen Çağlar, Türkiye, Umman, Kazakistan, Filistin, Kıbrıs ve Etiyopya dahil olmak üzere çeşitli hükümetlere danışmanlık hizmetleri sunmuştur.


Esen Çağlar, 2005 yılından beri üyesi olduğu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nda (TEPAV) 2013- Mart 2016 yılları arasında İcra Direktörü Yardımcılığını üstlendi. TEPAV'da, Sanayi Politikaları ve Rekabet Gücü, Yerel ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma, Ekonomik Entegrasyon- Dış Ekonomik İlişkiler ve Özel Ekonomik Bölgeler olmak üzere dört farklı araştırma programının yürütücülüğünü yaptı. Esen bu programlar çerçevesinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde olduğu kadar Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Kafkasya'da da kırk projeyi yönetti.


2006'dan bu yana Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümünde ders veren Esen Çağlar, Harvard Üniversitesi Kennedy School of Government’tan Uluslararası Kalkınma ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisansı, Princeton Üniversitesi’nden de Politika ve Politik Ekonomi dalında lisans dereceleri sahibidir. EE2

Ekin Erdolu, Araştırmacı

Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunu olan Ekin, Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) öncesi kariyerinde PriceWaterhouseCooper (PwC) Ankara ofisinde farklı kamu sektörü danışmanlık projelerinde uzun dönem stajyer olarak yer aldı. Lisans döneminde ise ihracat bankacılığı ve denetim alanlarında staj yaptı. Kuruluştan kısa süre sonra PAL ailesine katılan Ekin, ekibin yürüttüğü bölgesel kalkınma, strateji geliştirme ve ekonomik etki analizi projelerinde görev aldı. PAL’ın yaratıcı yeni politikalar tasarlamayı amaçlayan projelerinde ekonomik analiz, “case-study” ve “mixed-method” araştırmaları gibi konularda katkı sağlamaktadır. İlgi duyduğu alanlar arasında; makroekonomi, kalkınma konuları, ekonomi politik, veri analiz yöntemleri ve teknoloji bulunmaktadır.
FC3
Fırat Çetin, Araştırmacı

Fırat Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Kariyerine PAL'de dijitalleşme, etki analizi, sanayi politikaları, strateji tasarımı, katılımcılık gibi ilgi duyduğu alanlarda tecrübe edinerek başlamıştır. Lisans eğitiminin son döneminde stajyer olarak katıldığı PAL ailesine 2018 yılındaki mezuniyetinin ardından profesyonel olarak devam etmektedir.  Fırat, PAL çalışmalarına başta araştırma, analiz ve raporlama süreçleri olmak üzere çok yönlü ve proaktif bir şekilde destek vermektedir.

Alisamiseçkin website foto
Ali Sami Seçkin, Araştırmacı

Lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde tamamlamış olan Ali Sami, Politika Analiz Laboratuvarı (PAL) bünyesine ilk olarak eğitiminin 3. yılında stajyer olarak katılmıştır. 2020 Ocak ayında mezun olmasıyla birlikte PAL ailesinin profesyonel üyesi olmuştur. Ali Sami PAL’e kalitatif ve kantitatif veri analizi alanlarında destek olup ek olarak Bilkent Üniversitesi’nde araştırma asistanlığı yapmaktadır. İktisadi tarih, erken modern Avrupa tarihi, uluslararası ticaret, ekonomik büyüme ve kalkınma gibi konulara ilgi duymaktadır.DSC 0021 copy

İdil Savucu, Araştırmacı

İdil’in profesyonel deneyimi, özellikle kalkınma çalışmaları ve çevre iktisadı akademik geçmişine sahip olarak, uluslararası kalkınma organizasyonları ve özel sektör için teknik ve program desteğini içermektedir.

Daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Mukim Koordinatörlüğü’nde Program Asistanı olarak çalışmış, “Birleşmiş Milletler Kalkınma İş birliği Stratejisi 2016-2020” ve BM Ülke Ekibi Yıllık Çalışma Planı’nın uygulanmasına destek vermiştir. Ardından yüksek lisansıyla aynı anda Avrupa Birliği tarafından finanse edilen teknik destek projelerine WeGlobal firması Londra Ofisi’nde araştırma ve ihaleye hazırlık desteği vermiştir. Deneyimini takiben, Dünya Bankası Grubu altındaki Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Afet Risk Yönetimi Ekibi’ne teknik ve operasyon anlamında katkı sağlamaya başlamıştır. Ayrıca İngiltere, İtalya, Fas, Arnavutluk ve Türkiye gibi farklı ülkelerde çeşitli gönüllü araştırma projelerinde bulunmuştur.

Idil, SOAS Üniversitesi Kalkınma Çalışmaları Departmanı altında Çevre, Politika ve Kalkınma yüksek lisansı ve Bilkent Üniversitesi İktisat lisansı derecelerine sahiptir ve çalışmalarını onur öğrencisi olarak başarı bursuyla tamamlamıştır. Fillen Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü’nde üniversite öğrencilerine rehberlik yapmaktadır.