İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
PAL Politika Analiz Laboratuvarı

ARAÇLAR VE KONULAR

Politika Analiz Laboratuvarı’nda birbirini tamamlayan altı çeşit araç kullanırız.

Veri Analizi (büyük veri,  anketler, odak grup çalışmaları ve temel veri analizleri)

Politika Araştırması ( etki değerlendirmeleri, kıyaslama, vaka analizleri, döngüsel araştırma süreçleri )

Paydaş Katılımı (katılımcı süreçler, büyük grup toplantıları, tercih konferansları,  araştırma ve karar konferansları )

Kapasite Geliştirme ve Eğitim (kuruluşların ihtiyaçlarına dayalı program ve çalıştaylar)

Strateji Danışmanlığı (stratejik planlama ve yol haritası geliştirme, kurumsal tasarım, izleme ve değerlendirme, performans ölçümü ve yönetimi)

Yayınlar ve Blog (kamu politikası tartışmalarına katkıda bulunmak için araştırmalarımızı ve öğrendiklerimizi paylaşmak)

 

Politika Analiz Laboratuvarı'nda, çalışmalarımızı üç ana alana odaklıyoruz:

Ekonomik ve Sosyal Kalkınma

 • Yeni Teknolojiler ve Sanayi 4.0
 • Verimlilik, Yenilikçilik ve Rekabetçilik
 • Ticaret ve Sanayi Politikası
 • Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme

 Kamu Yönetimi ve Kamu Sektörü Reformu

 • İyi Yönetişim
 • Stratejik Yönetim
 • Kamu Maliyesi Reformu
 • Kamu Yönetimi

Kentsel, Bölgesel ve Kırsal Kalkınma

 • Bölgesel Gelişim Stratejisi
 • Özel Ekonomik Bölgeler
 • Kentleşme ve Kentsel Yönetim