İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
PAL Politika Analiz Laboratuvarı

HAKKIMIZDA

PAL, kamu politikalarında yeniliklere ilham vermeyi amaçlayan bir danışmanlık ve düşünce kuruluşudur.

Amacımız, nitelikli bilgi üreterek kamu politikalarını yönlendirmektir. Her kamu politikasının kendi bağlamında geçerli olacağına inanıyor, hangi uygulamaların en yüksek düzeyde kamu yararı sağladığını merakla inceliyoruz. Özgün yöntemler kullanarak yenilikçi politikaların geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Tüm çalışmalarda kanıta dayalı politika önerileri geliştirmek için veri analitiğinden faydalanıyoruz. Ayrıca, kamu politikalarının paydaşlarıyla etkileşime önem veriyoruz; onların deneyimleri ve beklentileri doğrultusunda etkili çözümler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Karar verici ve uygulayıcılara hangi kamu politikasının etkili olabileceği konusunda tavsiyelerde bulunmayı ve yeni çözümler sunmalarına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Farklı disiplinlerden ve kurumlardan uzmanları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz. Uzmanların bir işbirliği ortamında deneyim alışverişinde bulunabileceği, yeni bilgi ve beceriler kazanabileceği yaratıcı, veri odaklı bir alan sunmayı hedefliyoruz.

Ulusal ve yerel yönetimler, uluslararası kuruluşlar, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Birlikte, temel sorunları belirliyor, yaratıcı yeni politikalar ve uygulamalar tasarlıyoruz. Bunları özgün yöntemler kullanarak test ediyoruz.

Türkiye ve çeşitli ülkelerdeki uzmanlar arasında bir çalışma ağı geliştirmeyi ve bunu genişletmeyi hedefliyoruz. Yakın gelecekte bu çalışma ağını Türkiye’ye ve bölgemize yaymayı planlıyoruz.

PAL'ın güncel araştırma konuları; yönetişim, verimlilik, rekabetçilik, kentleşme, bölgesel ekonomik gelişme, kamu yönetimi ve en önemlisi, yaşam kalitesi ve toplumsal refahtır.