İçeriğe Atla Menüye Atla
logo
PAL Politika Analiz Laboratuvarı

 

Neden bir laboratuvar?

Laboratuvar, herhangi bir çalışma alanında yapılan deney, gözlem veya uygulama imkânı sağlayan bir inceleme ve bilgi üretme ortamıdır. Biz, PAL olarak yerel, ulusal ve küresel tartışmalar ile girişimleri dikkatle inceliyoruz, kamu politikası alanındaki sorunların olası çözümleri için bilgi üretiyoruz. Her politika uygulamasına bir deney olarak bakıyoruz; yapılanların ne ölçüde başarılı olduğu ve bunların nedenleriyle ilgileniyoruz. Üzerinde çalıştığımız her politika meselesi bizim için bir öğrenme fırsatı sunuyor; böylece bildiklerimizin sınırlarını genişletmeyi ve bunları paylaşmayı hedefliyoruz.

Neden bir laboratuvar?

Laboratuvar, herhangi bir çalışma alanında yapılan deney, gözlem veya uygulama imkânı sağlayan bir inceleme ve bilgi üretme ortamıdır.

 

Biz kimiz?

Politika Analiz Laboratuvarı Mayıs 2017’de farklı deneyim ve bakış açısına sahip beş uzman tarafından kuruldu. Hepimiz, Türkiye’nin son otuz yıl içinde gerçekleştirdiği reformların başarı ve başarısızlıklarını yakından gözlemleyerek ve bazılarının bizzat içinde bulunarak, bilgi ve deneyim sahibi olduk. Kamu sektörü, uluslararası kuruluşlar, üniversiteler ve düşünce kuruluşları da dâhil olmak üzere farklı politika alanlarında çalıştık. Uzun yıllara dayanan ortak çalışma geçmişimiz yaratıcı ve kolektif kararlar vermemizi sağlıyor.

Biz kimiz?

Politika Analiz Laboratuvarı Mayıs 2017’de farklı deneyim ve bakış açısına sahip beş uzman tarafından kuruldu.

 

Kamu politikalarında yeniliklere ilham vermeyi amaçlayan bir danışmanlık ve düşünce kuruluşu

Amacımız, nitelikli bilgi üreterek kamu politikalarını yönlendirmektir. Her kamu politikasının kendi bağlamında geçerli olacağına inanıyor, hangi uygulamaların en yüksek düzeyde kamu yararı sağladığını merakla inceliyoruz. Özgün yöntemler kullanarak yenilikçi politikaların geliştirilmesine katkı sunmayı hedefliyoruz. Tüm çalışmalarda kanıta dayalı politika önerileri geliştirmek için veri analitiğinden faydalanıyoruz. Ayrıca, kamu politikalarının paydaşlarıyla etkileşime önem veriyoruz; onların deneyimleri ve beklentileri doğrultusunda etkili çözümler geliştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Kamu politikalarında yeniliklere ilham vermeyi amaçlayan bir danışmanlık ve düşünce kuruluşu

Amacımız, nitelikli bilgi üreterek kamu politikalarını yönlendirmektir.

pal blog

PAL ekibinden blog yazıları

Artan Ar-Ge merkezi sayısı sanayinin dönüşümünde bir fark yaratıyor mu?
17 Aralık 2019

Ar-Ge merkezi sayısı son üç yılda dört katına çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, faaliyette olan Ar-Ge merkezi sayısının Kasım 2019 itibariyle 1.213’e ulaştığını açıkladı. Ar-Ge merkezi bulunan firmaların yüzde 34’ü İstanbul’da, yüzde 72’si ise Türkiye’nin GSYH açısından büyük 5 ilinde bulunuyor. Peki artan Ar-Ge merkezi sayısı gerçekten de inovasyon ve yenilik faaliyetlerinde bir etki yaratıyor mu? İnovasyon ekosistemi gelişiyor mu? Ar-Ge yatırımlarının somut kazanımlarını elde etmek için 20 ila 40 yıl arasında bir sürece ihtiyaç olduğu ortaya konsa da firmaların Ar-Ge merkezlerinden nasıl etkilendiği üzerine düşünmek için erken değil. [Devamı]

Yerli ve milli ürün desteklerinin başarılı olmasını sağlayacak beş politika
12 Aralık 2017

80’li 90’lı yıllarda “yerli malı haftaları” kalitesiz malların korumacı duvarlar arkasında yüksek fiyatlara kullanımının teşvik edildiği eski kötü günlerden bir hatıra olarak görülürdü. Son yıllarda ise “yerli ve milli ürün” kullanımının tekrar önemli bir ekonomi politikası haline geldiğini görüyoruz. Gün geçmiyor ki gazetelerde kamu destekleriyle milli bir ürün geliştirdiğini açıklayan bir girişimcinin fotoğrafı çıkmasın. [Devamı]

Biz PAL’ı bu amaçla kurduk...
10 Ağustos 2017

Bütün dünya bir belirsizlik döneminden geçiyor. 2008 yılında yaşanan kriz, geçmişte ekonomik başarılarıyla ilham kaynağı ve globalleşmenin itici gücü olmuş ülkelerde hala süre gelen iktisadi dengesizliklere yol açmış gözüküyor. Diğer yapısal sorunlarla birlikte bu durum, kitlesel bir hoşnutsuzluğa ve radikal popülist siyasi kaymalara yol açarak küreselleşmenin kazanımlarını tehdit eder konuma geliyor. Son zamanlarda özellikle Avrupa’da gözlemlenen ekonomik canlanmaya karşın uzmanlar, ucuz ve kolay kredi ile şişmiş kamu ve özel sektör borç stoklarını işaret ederek devam eden risklere dikkat çekiyor, rehavete kapılmamak gerektiğini vurguluyorlar. Popülist siyasi tepkilerin kalıcı sonuçlar doğurması şimdilik Fransa ve Hollanda’da yapılan seçimlerle engellenmiş gibi dursa da Avrupa’nın merkez ... [Devamı]

  Diğer yazılar

Bize ulaşın

PAL Politika Analiz Laboratuvarı

Prof. Dr. Aziz Sancar St. 28/3
Çankaya / ANKARA

 +90 312 911 29 41

  +90 312 911 29 41

  pal@palglobal.org

  PanalyticsLab

  PolicyAnalyticsLab